Нормативно-правові документи з ОП

Закон України “Про охорону праці”


Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти


Орієнтовний перелік документів з безпеки життєдіяльності, які рекомендується мати у навчальному закладі


Положення про комісію з питань охорони праці


Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти


Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України


Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України


Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу


Порядок дій при виникненні пожежі


Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України


Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України


Угода з охорони праці